śmiertelnie na serio

trochę liberalnie, trochę konserwatywnie,trochę ateistycznie i trochę religijnie – słowem: PRAGMATYCZNIE

Być,czy mieć?

1 października, 2012

Im szybciej jedziemy, tym szybciej (prze)mijamy….

Im szybciej uciekamy światu, tym szybciej on od nas się oddala….

Im szybciej pędzimy, tym mniej zobaczymy…..

Być, czy mieć?

Powered by WordPress. Theme by Sash Lewis.